Dom�c� str�nka
Aktuality
Odd�l
Tren��i
Tr�ninky
Soust�ed�n�
Bojovn�ci
Fotogalerie
Videogalerie
Shop
Kalend��
Tipy
Diskusn� f�rum
Kontakty
Nastavte si gladiators.cz
jako dom�c� str�nku


St�hnou Flash player
 Jak na prvn trnink?
? PRVN HODINA

OBLEEN A VYBAVEN: Na prvn trnink je zapoteb mt pouze: voln, pohodln kalhoty nebo kraasy, triko a runk. asem si mete pmo u ns zakoupit speciln kickboxersk obleen, kter je nezbytn cca po msci trninku: bande (200), asem rukavice v piblin hodnot 600,- a 1150,- K. Ostatn chrnie budete potebovat zhruba po 1 roce. VEKER VYBAVEN JE MON ZAKOUPIT PMO U NS V KLUBU.

KONDICE: Rozhodnete-li se zat s kickboxem v naem klubu, NEPOTEBUJETE MT PEDCHOZ FYZICKOU ANI TECHNICKOU PRPRAVU. Trninky zatenk jsou zamen na seznmen se zkladnmi technikami kickboxu a jejich procviovn, zskvn fyzick kondice, pohyblivosti a koordinace. Po t, co si budete jisti v provdn zkladnch technik a fyzickou pipravenost, Vm trenr doporu peazen do kurzu pro pokroil!

? VBR KURZU

Vyberte si kurz dle vlastnch asovch monost. Jdete-li na hodinu poprv, navtivte, prosm, vdy trnink zatenk, a to i v ppad, e jste se ji nkdy kickboxu vnovali. Na zatku trninku upozornte trenra, e jste na hodin nov. Po skonen trninku Vm trenr doporu vbr kurzu, kter pro Vs bude nejvhodnj dle Vaich fyzickch monost a schopnost. Nbor do oddlu je NEPETRIT !!! Rozpis trnink naleznete v sekci: TRNINKY

? PLACEN

Pokud jste se rozhodli pro trnink kickboxu a jste u ns poprv, mte PRVN ZKUEBN HODINU ZDARMA!! (netk se Aerobic Dynamic Kickboxu)Dal placen se odvozuje od vbru konkrtnho kurzu, kter se nadle rozhodnete navtvovat. Nabzme ti formy platby:
1) lenstv v klubu (pololetn nebo celoron pedplatn), lenov klubu maj pednostn prvo asti na trninku. Kapacita tlocviny je 50 osob/trnink, nelenov mus vykat, do zatku hodiny, zbyde-li voln msto v tlocvin, mohou se zastnit trninku. Ostatn formy platby:
2) hrada kad jednotliv hodiny.
pln pehled cen naleznete v sekci TIPY a odkazu: CENK

 Cenk

Placen se odvozuje od vbru konkrtnho kurzu, kter se rozhodnete navtvovat. Nabzme dv formy platby:

1) lenstv v klubu (pololetn nebo celoron pedplatn)
.
.
.
 O kickboxu

Kickbox

je kontaktn sport zamen na celkov rozvoj kondice, sly, pohyblivosti, koordinace, tvrdosti, taktick chytrosti a orientace v prostoru.

Kickbox m dv zkladn formy:

Kondin kickbox je pro ty, kte chtj dlat kickbox naplno, chtj mt kondici a dovednosti kickboxera, ale z jakchkoliv dvod nechtj zvodit.

Zvodn kickbox se dl podle povolench technik, nasazen a dlky zpasu na semi-contact, light-contact, full-contact, kickbox low-kick


© 2010 Gladiators gym   V�echna pr�va vyhrazena    ||    WebDesign, programming & hosting by 1K Design! Reklamn� p�edm�ty Reklamn� plachty